Event Program

Fredag, 18 Mai
12:00 10 Labcacher blir tilgjengelig i Arendal sentrum
20:00 Møt og hils på vikingene (GC7F5WJ)

Lørdag, 19 Mai
12:00 Vikingevent 2018 åpner, loggboken blir tilgjengelig (GC76000)
13:00 Offisiell åpning av eventet fra scenen
13:30-18:00 Konkurranser, aktiviteter, forelesninger (mere info kommer)
18:00-19:00 Finaler, premiering
19:30-20:00 Eventet avslutter
20:00 Grilling og sosialt samvær

Søndag, 20 Mai
12:00 CITO – Ikke noe spor igjen (GC7F5X4)

 

Friday, May 18th
12:00 10 Labcaches available in downtown Arendal
20:00 Meet and greet the vikings (GC7F5WJ)

Saturday, May 19th
12:00 The Vikingevent 2018 opens, logbook available (GC76000)
13:00 Official opening of the event from the scene
13:30-18:00 Competitions, activities, lectures (more info will come)
18:00-19:00 Finals, awards
19:30-20:00 Event closing
20:00 Grilling and social gathering

Sunday, May 20th
12:00 CITO – Leave no trace behind (GC7F5X4)