Event Program

Fredag, 18 Mai
12:00 
10 Lab cacher blir tilgjengelig i Arendal sentrum, disse blir loggbare hele helgen

18:00-20:00
Event: Vikings Welcome – Meet And Greet (GC7F5WJ)
Vi setter opp griller, ta med mat og drikke selv.
(Det er ikke tillatt å drikke alkohol på offetlige plasser i Norge)

Lørdag, 19 Mai
11:00-12:00
Årsmøte i Geocaching i Norge (GiNo)
Meeting takes place in Gildestua next to the event location

12:00 
Vikingevent 2018 åpner, loggboken blir tilgjengelig (GC76000)

12.00-20.00
Boder fra våre utstillere og sponsorer er åpne på eventplassen
(sjekk vår hjemmeside)

12:30 
Offisiell åpning av eventet fra scenen

13:00 – 21:00
10 Lab cacher blir tilgjengelige i gangavstand fra eventet

13:00-17:00 
– Bueskyting
– Øksekast
– Klatreinnføring
– Bigshot konkurranse
– Loddsalg
– Cache bingo
– Vikingaktiviteter
– Møt ”Signal” og ”Balder”
– Salg av vikingsuppe og drikke
+++

16:00-18.00
Cachetur.no-foredrag – Gildestua
Begrenset plass, møt opp, ikke forhåndspåmelding

18:00-19:00 
Finaler, trekninger, premieringer

19:30-20:00 
Eventet avslutter

20:00- 
Grilling og sosialt samvær

Sunday, May 20th
10:00-12:00 
CITO: Vikings leaves no trace (GC7F5X4)
Vi rydder eventplassen.

 

 

Friday, May 18th
12:00 
10 Labcaches will be available downtown Arendal, these will be possible to log all weekend

18:00-20:00
Event: Vikings Welcome – Meet And Greet (GC7F5WJ)
We prepare barbecue grills, bring your own food and drinks.
(In Norway it is not allowed to drink alcohol in public)

Saturday, May 19th
11:00-12:00
Geocaching Norway – Annual meeting (GiNo)
Meeting takes place in Gildestua next to the event location

12:00 
Vikingevent 2018 opens, logbook available (GC76000)

12.00-20.00
Our exhibitors and sponsors have open stands on the event location
(check out our homepage)

12:30 
Official opening from the event scene

13:00 – 21:00
10 Lab caches will be available in walking distance from the event

13:00-17:00 
– Archery
– Ax throwing
– Climbing introduction
– Bigshot competition
– Lottery tickets available
– Cache bingo
– Viking activities
– Meet ”Signal” and ”Balder”
– Viking soup and drinks available
+++

16:00-18.00
Cachertur lectures – Gildestua
Limited seats, meet up, no preregistration

18:00-19:00 
Finals, lottery drawings, awards

19:30-20:00 
Eventet closes

20:00- 
Grilling and social gathering

Sunday, May 20th
10:00-12:00 
CITO: Vikings leaves no trace (GC7F5X4)
We clean up the venue.