Lab-cache

Her skal vi frem til en kjent vikingehøvding fra Tjøtta.

Kjent fra diverse beretninger om den tids stridigheter. Han regnet seg til ætten av Harald Hårfagre, og var sønn av Øyvind Skaldespiller som regjerte på Tjøttagodset.

Han driftet gård og etterhvert tilgrensende eiendommer, og ble en av områdets rikeste med rett til innkreving av finneskatten.

En kjent tegneseriefigur bærer også navnet til denne kjente vikinghøvdingen.

Vi skal frem til fornavnet til denne vikingehøvdingen.

Here we are going to a well-known Viking chief from Tjøtta.

Known from various accounts of the strife of that time. He belonged to the family of Harald Hårfagre, and was the son of Øyvind Skaldpiller who ruled on Tjøttagodset.

He ran a farm and eventually adjoining properties, and became one of the area’s richest with the right to collect the Finneskatten.

A famous cartoon character also, in Norway, bears the name of this famous Viking chief.

We’re going to get to the first name of this Viking chief.