GeoTour 68°N

Det har kommet en ny geotour i Harstad og Narvik i år.
Dette er Norges andre, og verdens nordligste eksisterende GeoTour.

Besøk GeoTour 68°N her

En GeoTour er en samling av geocacher med samme tema gjemt i et gitt område. Temaet for vår GeoTour68°N er sporene etter andre verdenskrig i området. Denne GeoTouren vil gjennom cachebeskrivelsene fortelle deg noen av historiene fra krigen, og gjennom plasseringen vise deg noen av de fysiske sporene.

Husk å ta med deg GeoTour passet og stemple det i hver geocache for å få muligheten til å erverve deg dine egne GeoTour medaljer.

Busstur til Narvik for å finne GeoTour 68°N cachene i Narvik

I den forbindelse inviterer HåloGeo deg med på busstur T/R Harstad- Narvik for å besøke GeoTour 68°N cachene i Narvik! Bussen kjører fredag 27. Mai kl 09:30 fra Trondenes Historiske senter. Retur vil være alt etter hvor lang tid man bruker på alle cachene. Men ca. 17:00 vil du være tilbake på samme sted, slik at man er i tilbake i god tid før Velkommen til Harstad- eventet i Folkeparken kl 18:00.

Du kan melde deg på her: https://forms.gle/uffNs7VtvGwvx65r6
Pris: 50 kr pr person
Påmeldingen er bindende. Det er begrenset med plass i bussen, så her vil det være første mann til mølla!